Srdečne vás vítame na stránkach BINS Nitra, ktorá bola založená s cieľom výrazne napomôcť pri úspore vynakladaných prostriedkov na nákup nádob a kontajnerov na odpad pre komunálnu sféru a firmy podnikajúce v odpadovom hospodárstve. Našou hlavnou ambíciou je zrovnoprávniť nákupné podmienky tejto komodity pre obce voči veľkým technickým službám, ktoré využívajú mechanizmus množstevných zliav. Dlhoročné skúsenosti našich pracovníkov a dokonalá znalosť trhu garantuje momentálne najpriaznivejšie ceny ponúkaných výrobkov.

Verím, že vám spolupráca s firmou BINS s.r.o. prinesie nemalé úspory pri zabezpečovaní nádob na zber odpadu.

Ponúkame spoľahlivosť, serióznosť a operatívnosť.