Kvalitné nádoby a kontajnery na odpad za najnižšie ceny.

Naše plastové nádoby, odpadkové koše a plastové kontajnery  s plochým, alebo oblým poklopom, ako aj ďalšie produkty pre nakladanie s odpadom, sú vyrobené z kvalitného vysokohustotného polyetylénu /HDPE/ a spĺňajú všetky požiadavky podľa príslušnej normy EN 840.  Vhodné sú pre zber zmesového komunálneho odpadu aj triedeného odpadu podľa jednotlivých komodít , ako sú PAPIER, SKLO, PLASTY, BIOODPAD, TETRAPAKY, atď.