Kvalitné nádoby a kontajnery za najnižšie ceny.

Široká škála produktov pre nakladanie s odpadom s množstvom variabilných riešení, ktoré umožňujú prispôsobenie výrobku presne podľa vašich potrieb.
Sú vhodné pre zber komunálneho zmesového  a  triedeného odpadu.
Všetky nádoby a kontajnery sú vyrobené z kvalitného vysokohustotného polyetylénu /HDPE/ .Ponúkané nádoby a kontajnery majú certifikát podľa normy EN 840 , certifikát o súlade s RAL GZ 951/1 a označenie
GS potvrdzujúce pravidelnú kontrolu dodržiavania predpísaných procesov pri výrobe.